Indikator

Setujukah Anda, jika pelaku perisakan (bullying) dikeluarkan dari sekolah, kampus, atau tempat kerja?